หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ตลาดน้ำอโยธยา

วัดใหญ่ไชยมงคล

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วังช้างอยุธยาและเพนียด

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านโพ
และตำบลขนอนหลวงมีลักษณะเป็นที่ราบ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วนของตำบลมี
สภาพเป็นอยู่กลางลำน้ำเจ้าพระยา โดย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาบางส่วนเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม โดยราษฎรส่วนใหญ่
ปลูกสร้างบ้านเรือนริมน้ำเจ้าพระยาและ บริเวณริมถนน 3477 (บางปะอิน - อยุธยา) มีแม่น้ำสาย หลักไหลผ่าน คือแม่น้ำเจ้าพระยา และตำบลมีแหล่งท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เกาะพระ) ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 , 7 ตำบลบ้านโพ
 
ภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศแบบมีฝนตกปานกลาง มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน
 
แหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำเจ้าพระยา
 
คลอง จำนวน 7 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบประปาผิวดิน
 
ระบบประปาบาดาล
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทั้ง 14 หมู่บ้าน ครบทุกครัวเรือน
 
การสื่อสารในตำบล
 
มีโทรศัพท์ใช้ครบทุกครัวเรือน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ประชาชนในตำบลบ้านโพส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 และนับถือศาสนาอื่น ๆ เช่นอิสลาม คริสต์ อีก ร้อยละ 10

วัด จำนวน 6 แห่ง
 
วัดบ้านพาสน์ หมู่ที่ 1
 
วัดทำเลไทย หมู่ที่ 1
 
วัดโปรดสัตว์ หมู่ที่ 2
 
วัดโพธิ์ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3
 
วัดทองบ่อ หมู่ที่ 5
 
วัดบ้านเลนสระกระจับ หมู่ที่ 9

ประเพณี
 
ประเพณีสงกรานต์ชาวไทยรามัญ
 
ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : อาหารรามัญ

ภาษามอญ : ภาษามอญ
 
เป่าแก้ว น้ำยาล้างจาน
 
ดอกไม้ประดิษฐ์ ตะกร้าสาน
 
ถักโครเชย์ ขนมไทย
 
โคมไฟแกะสลัก  
 
การศึกษาในตำบล
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโพ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขนอนหลวง

โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดโพธิ์
 
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
 
รพ.สต.บ้านโพ
 
รพ.สต.ขนอนหลวง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ที่พักสายตรวจ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
อาสาสมัคร อปพร. จำนวน 40 ท่าน
 
การคมนาคม
 

การคมนาคมทางบก ใช้ทางหลวงหมายเลข
3477 (สายบางปะอิน-วัดพนัญเชิง)เป็นเส้น ทาง หลักในการคมนาคม ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ส่วนการคมนาคมภายในตำบลนั้นมีถนนคอน กรีตเสริมเหล็กสัญจรไปมาทั่วถึง
 
ประปาในตำบล
 

ประชาชนในตำบลมีน้ำประปาใช้ทั้ง 14
หมู่บ้าน โดยน้ำประปาที่ใช้ อุปโภค- บริโภคใช้ บริการระบบประปาผิวดินและระบบประปา
บาดาล ตามรายละเอียดดังนี้
 
ระบบประปาผิวดิน ที่ตั้งหมู่ที่ 5,7 ต.บ้านโพ และหมู่ที่ 1 ต.ขนอนหลวง
 
ระบบประปาบาดาล ที่ตั้ง หมู่ที่ 2,4,8,9 ต.บ้านโพ และหมู่ที่ 1-3 ต.ขนอนหลวง
 
กลุ่มอาชีพ
 

อุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า)

กลุ่มอาชีพ
 
การต่อเรือจำลอง (ไม้)
 
การเป่าแก้ว
 
การทำประดิษฐ์ดอกไม้จากโสน
 
การถักโครเชต์
 
การทำขนมหวาน
 
การทำน้ำส้มควันไม้
 
สมุนไพรพื้นบ้าน
 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชน)
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จ.อยุธยา โทร : 035-795-661
รับเรื่องร้องเรียน โทร 035-795-661
จำนวนผู้เข้าชม 154,713 เริ่มนับ 5 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10